ข่าว » นร.พุทธิโศภนรับรางวัล

นร.พุทธิโศภนรับรางวัล

8 มกราคม 2020
537   0

ตามที่นักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน อ.เมือง เชียงใหม่โดยการนำของ

นส.มัญชรี อั้งบุญเรือง และ ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยาพร เตจ๊ะสา ครูฝึกสอน

ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม งานวันกตัญญู 118 ปี หลวงปู่ครูบาสิงห์

เพื่อชิงทุนการศึกษา เมื่อเร็วๆนี้ ณ วัดฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาธรรมะได้รับรางวัลชมเชยได้แก่

ดญ.ณัฐธยาน์ ศักดิ์สกุลพงษ์ ชั้น ป.6/4,

ดญ.ปุษยา กุญชรินทร์ ชั้นป.6/4 และ

ดญ.แพรวา สุจา ชั้น ป.6/4


สำหรับการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่

ดญ.รมิตา ขุนทอง ชั้น ป4/4,

ดญ.ศศิวิมล ศิลาแลง ชั้น ป.4/4,

ดญ.ภัทรธิดา คงแพ ชั้น ป.4/4,

ดญ.ธัญชนก สุริยะวงศ์ ชั้น ป.4/4 และ

ดญ.กัลป์ยกร กิ่งแก้ว ชั้น ป.4/4.