VDO » Child’s Thainews EP2 (มุมมอง แนวคิด)

Child’s Thainews EP2 (มุมมอง แนวคิด)

19 มีนาคม 2019
779   0

คลิปวีดีโอ ความยาว 2:57 นาที สัมภาษณ์ นาย ธนชัย เทศะแพทย์ ผู้บริหารโครงการหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ถึงมุมมอง แนวคิดของเขาต่อคำถามต่าง ๆ