VDO » Child’s Thainews EP1 (แนะนำโครงการฯ)

Child’s Thainews EP1 (แนะนำโครงการฯ)

19 มีนาคม 2019
777   0

คลิปวีดีโอความยาว 2:16 นาที บอกเล่าที่มา วัตถุประสงค์ ของโครงการฯ โดย นาย ธนชัย เทศะแพทย์ ผู้บริหารโครงการหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน