ข่าว » ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์

ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์

3 กรกฎาคม 2019
270   0

เรื่องโดย ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


       นายบรรจง พงษ์ศาสตร์ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และคณะ ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ จากประเทศ อินเดีย เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ พระสถูปเจดีย์พระนเรศวรมหาราช ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562