ข่าว » มงฟอร์ตจัดค่ายเปิดโลกใต้ทะเล เรียนรู้ระบบนิเวศ

มงฟอร์ตจัดค่ายเปิดโลกใต้ทะเล เรียนรู้ระบบนิเวศ

3 กรกฎาคม 2019
653   0

เรื่องโดย กมลลักษณ์ รัตนสินพรศิริ ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


                สิ่งแวดล้อมทางทะเลมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ประกอบไปด้วยระบบต่าง ๆมีความสัมพันธ์และเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของประเทศด้วย


                โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมค่ายเปิดโลกใต้ทะเลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Gifted วิทยาศาสตร์จำนวน 49 คนโดยมีครูผู้ดูแล 3 คน เมื่อวันที่ 24  –  28 เมษายน 2562 ณ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองฝึกนักเรียนให้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมความรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มรวมถึงปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติ และเพื่อฝึกทักษะให้ได้ศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายของระบบนิเวศทางทะเลในแนวปะการังรวมถึงกิจกรรมทางทะเลต่างๆซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทัศนศึกษาตามแหล่งความรู้ต่างๆได้แก่


                ศึกษาระบบนิเวศ ดำน้ำแบบ skin diving  และปลูกปะการังเทียม ที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งได้นำต้นอ่อนปะการัง ใส่ถาดอนุบาลที่เป็นท่อพีวีซี แล้วนำไปวางใต้ทะเล รวมทั้งได้ชมปะการัง และสัตว์ทะเลน้ำตื้น เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่เกิดขึ้น เช่น อิทธิพลของคลื่น ลม กระแสน้ำขึ้นลง ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ปัญหาขยะ หรือสารเคมีที่ลอยอยู่เหนือทะเล


                การปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ หรือ ป่าโกงกาง ที่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อช่วยป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล ช่วยป้องกันภัยธรรมชาติ และเป็นแหล่งอาหาร แหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด  และ เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดี


                ชมสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ในสมัยใหม่ต่าง ๆ ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ในแต่ละยุค และเทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบัน ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์


                นอกจากนี้ยังได้ทัศนศึกษาสวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์ค อเมโซน  และที่สวนสนุก Dream  World  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุก และได้ทำกิจกรรมร่วมกันในสวนน้ำแห่งนี้อีกด้วย.