ข่าว » มงฟอร์ตวิทยาลัยทุ่มเงินกว่า 12 ล้านบาท ก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานกรมพลศึกษา

มงฟอร์ตวิทยาลัยทุ่มเงินกว่า 12 ล้านบาท ก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานกรมพลศึกษา

7 สิงหาคม 2019
1347   0

เรื่องโดย น.ส.ธัญรดา บัวศรี ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทุ่มเงินกว่า 12 ล้านบาท ก่อสร้างสนามฟุตบอล ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตามสนามมาตรฐานกรมพลศึกษา  เพื่อใช้เป็นสนามกีฬาแข่งขันฟุตบอล/ กรีฑา ใช้เป็นที่ออกกำลังกายจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมอื่นๆ ของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน โดยเริ่มต้นโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 และจะสิ้นสุดโครงการในเดือน กรกฎาคม 2562

                ภราดา ดร.ศักดา สดลธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เผยว่า ทางคณะผู้บริหาร  และที่ปรึกษาได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท ทรีสปอร์ตฟลอริ่งจำกัด  เป็นผู้ประมูลในการก่อสร้างสนามฟุตบอล ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ เพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล  ตามสนามมาตรฐานกรมพลศึกษา  ทั้งนี้มี นางศิรประภา   จองศิริเลิศ  ประธานกรรมการบริษัท ทรีสปอร์ตฟลอริ่งจำกัด  เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างจนกว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา                                                    

              ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เผยถึงรายละเอียดของการก่อสร้างสนามฟุตบอลต่อ ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่าย ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัยว่า  สนามฟุตบอลแห่งนี้มีพื้นที่ ประมาณ 1,600 ตารางเมตร  หรือขนาดความกว้าง/ยาวเท่ากับ 68 x 105 ตารางเมตร  ซึ่งเป็นสนามที่ใช้แข่งขันทั่วไป  มีลักษณะเป็นสนามหญ้าพาสพาลัม ที่ดูแลง่าย ลู่วิ่งปูด้วย  แอสฟัลท์ติกแล้วผสมยางพารา  และยางสังเคราะห์ระบบ Sandwich                                                                                          

             ซึ่งเป็นยางที่มีความนุ่ม และยืดหยุ่น ในพื้นที่โล่งแจ้ง พร้อมกับกีฬาประเภทต่างๆ ภายในสนามฟุตบอลคือ กีฬาประเภทลู่วิ่งทั้งหมด 8 ลู่ ล้อมรอบด้วยยาง 3 เมตร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และกีฬาประเภทลาน ได้แก่ พุ่งแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง ทุ่มน้ำหนัก เขย่งก้าวกระโดด ในพื้นที่สนามเดียวกัน                                                                                        

             สำหรับพื้นที่รอบข้าง มีอัฒจรรย์ล้อมรอบ ภายในสนามฟุตบอล โรงเรียนได้ให้ผู้ดูแลวาง ระบบรดน้ำสนามหญ้า เป็นแบบวางท่อสปริงเกอร์ อุปกรณ์หลักประกอบสนามกีฬา อาทิ เสาธง เสาไฟ ระบบไฟส่องสว่างเป็นไปตามมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย  โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดจำนวน 12,699,842.43 บาท                                                  

           ดังนั้นทางบริษัทผู้รับเหมา ได้ดำเนินการล้อมรั้วบริเวณก่อสร้าง จึงไม่อนุญาตให้บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่องานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้โปรดอย่านำยานพาหนะ(รถยนต์/รถจักรยานยนต์)ไปจอดรถบริเวณโดยรอบ พื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ จากการก่อสร้างสนามฟุตบอลครั้งนี้  จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ทางผู้บริหารจะได้ประกาศแจ้งให้ทุกฝ่ายได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง.