ข่าว » โครงการอบรมเยาวชนในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมสืบสานปณิธานงานวัฒนธรรมภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมเยาวชนในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมสืบสานปณิธานงานวัฒนธรรมภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562

8 สิงหาคม 2019
344   0

เรื่องโดย ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนสันกำแพง

นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการวัฒนธรรม กลุ่มอำเภอแม่แตง แม่ริม สะเมิง ดอยสะเก็ด สารภี แม่ออน สันกำแพง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเยาวชนในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมสืบสานปณิธานงานวัฒนธรรมภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีเครือข่ายเยาวชนเข้าร่วมโครงการและมีวิทยากรภูมิปัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม เมือวันที่ 15-16  มิถุนายน พ.ศ. 2562.