สุขภาพ » ค่ายรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้แนวใหม่เพื่อโลกใบใหญ่

ค่ายรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้แนวใหม่เพื่อโลกใบใหญ่

21 สิงหาคม 2019
526   0

เรื่องโดย ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนวารีเชียงใหม่

ภาพจาก เพจ
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

 จากการที่ Globe Thailand (สสวท.) ได้จัดค่ายรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมที่ จ.ชลบุรี ขึ้นมา ก็ได้มีกระแสตอบรับที่ดี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมค่ายนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็มีนักเรียนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของชายส์ ไทย นิวส์อีกด้วย ซึ่งก็อยากประสบการณ์ให้ผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมค่ายนี้ได้ศึกษาไว้มากขึ้น

          ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายนี้ก็คือเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ ตระหนักถึงที่มาที่ไปของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีมากกว่าที่เราเห็น โดยควรมองว่าผลกระทบนั้นไม่ควรมองว่าเป็นของคนใดคนหนึ่ง แต่ให้มองว่าที่คือปัญหาของทุกคน และทุกสิ่งที่ทุกอย่างยนโลกนั้นล้วนมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั้งหมด รวมถึงการแก้ไขปัญหาในแบบที่เยาชนอย่างเราพอจะช่วยได้

สำหรับสิ่งที่ได้รับจากการไปเข้าค่ายก็ดังเช่น ได้จากผู้ที่เขาให้มาบรรยาย ได้แรงบันดาลใจในการสร้างจิตสำนึกที่ทำให้เราตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ได้จากกิจกรรมการจะตัดสินใจทำอะไร ไม่ควรคิดเพียงแค่ความสบายส่วนตัวเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงผู้อื่น คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมด้วย

กิจกรรมที่ได้ทำในค่ายก็จะมีดังเช่น

•              Life Cycle Assessment of Product : การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่มาจากการผลิตที่ต่างกัน โดย ดร. นิสากรณฑ์แสงประชุม

•              Carbon Footprint Game : เลือกวิธีการดำรงชีวิตหรือเลือกกิจกรรมที่ปล่อย แก๊สเรือนกระจกในปริมาณที่เท่ากับการดูดซับแก๊สเรือนกระจก เพื่อทำให้ Carbon Footprint เป็น 0 ซึ่งจะช่วยลดปรากฏการณ์เรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดย อาจารย์ สมศรี กันภัย

•              ใครทำร้ายภูมิอากาศโลก : มนุษย์เป็นผู้เร่งการสร้าง Carbon dioxide จึงทำให้อุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น โดย อาจารย์ ยุพาพร ลาภหลาย

•              What you know about “Disaster” ? : เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยพิบัติที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย อาจารย์ สุวินัย มงคลธารณ์

•              Trees around us : สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบๆเพื่อทราบความสูง เส้นรอบวงของต้นไม้ และการสร้างแผนที่ โดย อาจารย์ ปาริฉัตร พวงมณี และ อาจารย์ ลลิดา อ่ำบัว

•              Larvae Hunter : ยุงเป็นพาหะนำโรคที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด โดยเฉพาะในประเทศไทย ยุงอาจเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ ที่ไม่จำเป็นต้องสนใจ แต่จริงๆแล้วยุงมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้วย เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้เหมาะกับการขยายพันธุ์ จึงมีโอกาสที่เราจะติดโรคจากยุงเพิ่ม โดย อาจารย์ ยุพาพร ลาภหลาย

•              Carbon’s Journey : การเดินทางของ carbon dioxide มีหลายทาง และถ้าขหากไปที่ Atmosphere เมื่อไหร่ มันจะยิ่งไปที่ไหนได้มากขึ้น ซึ่งมันจะเป็นผลร้าย หากมีการปล่อยcarbon dioxide ที่มากเกิน โดย ลลิดา อ่ำบัว

วิธีรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมพวกเราทุกคนสามารถทำได้ดังนี้หรืออาจมากกว่านี้ก็ได้เราควรเริ่มช่วยอนุรักษ์จากสิ่งง่ายๆที่เราสามารถให้ความร่วมมือได้ เช่น การปลูกต้นไม้ การนำของมาใช้ซ้ำ, งดใช้ถุงพลาสติก, ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมกันช่วยอนุรักษ์

สำหรับวิธีการจะไปค่ายนี้ต้องปฏิบัติเช่นนี้

•              การจะเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายของ Globe Thailand จะต้องเขียนเรียบเรียงเขียนบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองว่ามีปัญหาอะไรบ้างและมีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างไร

•              สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสิ่งแวดล้อมต่างๆ การสังเกตสิ่งรอบๆตัว

ดังนั้นหากมีใครสนใจที่จะเข้าค่ายของ Globe Thailand ก็สามารถเตรียมตัวได้ดังต่อไปนี้เลย.