ข่าว » มงฟอร์ตร่วมสืบทอดพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 62

มงฟอร์ตร่วมสืบทอดพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 62

25 สิงหาคม 2019
867   0

เรื่องโดย ด.ญ.กมลลักษณ์ รัตนสินพรศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมสืบทอดพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา พร้อมคณะกรรมการนักเรียนได้นำเทียนพรรษาที่ร่วมกันหล่อขึ้นถวายแด่พระสงฆ์วันหนองบวกส้ม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

                โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เชิญชวนคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชารวมทั้งเป็นการช่วยกันรักษาประเพณีที่ดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป และในพิธีถวายเทียนพรรษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่มารับบาตร พร้อมกันนี้คณะครู และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้ถวายเครื่องไทยทาน อาบน้ำฝน จตุปัจจัย โดยนายธรรมนูญ ณ ราช รองประธานนักเรียน ได้นำเทียนพรรษาที่คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันหล่อขึ้นถวายแด่พระสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเสียสละ แบ่งปันในสิ่งที่ดีงาม  พร้อมกันนี้คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนชมรมดนตรีไทย ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนนำเทียนพรรษาที่ได้ร่วมกันหล่อขึ้นไปถวายแด่พระสงฆ์วัดหนองบวกส้ม ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง เชียงใหม่ อีกด้วย

                ครูอาสยา พรหมศร ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ให้ทัศนะในการพิธีดังกล่าวว่า “วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา และถือว่าเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีระยะ 3 เดือน ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในช่วงฤดูฝนที่พระสงฆ์จะได้จำพรรษา  ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้บำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัด ทำบุญ ใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา และงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้” นอกจากนี้ ด.ญ.อรจิรา ศรีนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แสดงความคิดเห็นที่ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวว่า “ยินดีที่ได้ร่วมทำบุญตามวัฒนธรรมประเพณีพร้อมกันทั้งโรงเรียนในครั้งนี้  จากที่ครูได้สอนถึงวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาแล้ว พวกเราทุกคนก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ อย่างเช่น การทำบุญใส่บาตรทำความดีในวันนี้”