บทความ » เปิดประสบการณ์ใหม่ นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน เรียนรู้มารยาทรับประทานอาหารยุโรป

เปิดประสบการณ์ใหม่ นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน เรียนรู้มารยาทรับประทานอาหารยุโรป

25 สิงหาคม 2019
311   0

เรื่องโดย ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 โครงการหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ชายด์ ไทยนิวส์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารยุโรป  ณ โรงแรมรติล้านนาริเวอร์ไซค์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนในโครงการฯได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรมืออาชีพ และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร(โรงเรียนสอนผู้บกพร่องทางการได้ยิน) ส่งตัวแทนนักเรียน คณาจารย์ และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ซึ่งได้ส่งคณาจารย์ทางด้านโภชนาการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมอบรมเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารยุโรปโดยมีวิทยากรจากโรงแรมมาให้ความรู้ภาพรวมของโรงแรม มารยาท และวิธีการรับประทานอาหาร ก่อนที่จะไปรับประทานอาหารจริงในช่วงกลางวัน  กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการให้โอกาสนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินได้เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารยุโรปกับทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์อีกด้วย

น.ส.สาริณี ใจทิศ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสุนทร ให้สัมภาษณ์ผ่าน ครูเพ็ญ (นางวันเพ็ญ บุญเรือง) ครูล่ามภาษามือ ว่า “รู้สึกดีใจมาก ๆ เลยค่ะ ที่ได้รับโอกาสดี ๆ ให้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวยุโรป และยังได้รับประทานอาหารยุโรปที่มีรสชาติแปลกใหม่ ไม่คุ้นลิ้น ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะ การเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารยุโรปในครั้งนี้จะสามารถทำให้เราวางตัวได้เหมาะสมบนโต๊ะอาหารด้วยค่ะ สำหรับเมนูจานโปรดที่ชอบที่สุดคือเค้กสตรอเบอร์รี่ดีไลท์มูสค่ะ” กิจกรรมในครั้งนี้ ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ ยังสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ได้ฝึกการใช้ภาษามือและหาวิธีที่จะพูดคุยกับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และได้เรียนรู้การวางตัวให้เหมาะสมรวมถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารอีกด้วย.