บันเทิง » วันวิทย์สะกิดเอ็นโดรฟิน

วันวิทย์สะกิดเอ็นโดรฟิน

30 กันยายน 2019
907   0

เรื่องโดย ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์เครือข่ายโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

ในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย นั่นก็คือ     “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ “  หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี             ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวงที่หว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตรงเกาะจานขึ้นไปถึงปราณบุรี และลงไปถึงแขวงเมืองชุมพร

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์ มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทย ต่อมาวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

     โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์  จึงได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยมี ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมในวันนั้นก็มีนิทรรศการหลากหลายให้เลือกชม เช่น การส่องเซลล์ต่างๆโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ นิทรรศการท้องฟ้าจำลอง คอนเสิร์ตของนักเรียนม.ปลาย และ ไฮไลท์ของงานก็คือ การประกวดแข่งขันชุดรีไซเคิลของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึง มัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) แต่ละชุดต้องประดิษฐ์มาจากวัสดุที่เหลือใช้ โดยคำนึงถึง Slogan ที่ว่า  “น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ สวยหรูดูแพง” ซึ่งผู้เข้าประกวดในปีนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Child’s Thai News ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่1 นั่นก็คือ

น.ส ณัฐธิดา สุริโยดร (กิ๊ฟซี่) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  และได้รับเกียรติจาก นางสาว เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวดชุดรีไซเคิลครั้งนี้

สำหรับนิทรรศการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันจัดอย่างเต็มที่ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์-คณิต ได้จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) มีการเล่นบิงโกตารางธาตุ  ตักไข่หาของ และตอบคำถามวิทยาศาสตร์เพื่อชิงของรางวัล  นิทรรศการชีววิทยาจัดโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบไปด้วยการส่องเซลล์สัตว์ ส่วนต่างๆของพืชและอสุจิของมนุษย์ผ่านกล้องจุลทรรศน์  ศึกษาระบบทางเดินหายใจ ระบบกระเพาะอาหารของหมูซึ่งมีความคล้ายคลึงกับร่างกายของมนุษย์

ส่วนนิทรรศการฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ศึกษาแรงในชีวิตประจำวัน และไฮไลท์ของงานคือ “ท้องฟ้าจำลอง” ในห้องมืด เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษาเกี่ยวกับโลกและดาราศาสตร์ มีการจัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกระดับชั้นทุกห้องเรียน ซึ่งในการร่วมกิจกรรมต่างๆนั้นนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น    

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ได้รับทั้งความสนุกสนานและแฝงไปด้วยความรู้ ทำให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาการมากยิ่งขึ้น ส่วนสิ่งสำคัญที่ได้รับจากงานนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ “ความสามัคคี” ที่ทุกคนได้ช่วยกันจัดงาน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จเกินคาด และสามารถผ่านไปได้ด้วยดี