บทความ » ศพอ.วัดพระสิงห์ฯ จัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ 12 สิงหา มหาราชินี

ศพอ.วัดพระสิงห์ฯ จัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ 12 สิงหา มหาราชินี

30 กันยายน 2019
570   0

เรื่องโดย ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์เครือข่ายโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  จังหวัดเชียงใหม่  ในช่วงเช้าได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม  พุทธศักราช 2562  หลากหลายกิจกรรม  อาทิ  การประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “ธรรมราชินี”  , การประกวดวาดภาพพร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจของพระราชินีในรัชกาลที่ ๙” และการประกวดวาดภาพระบายสี  ซึ่งบรรยากาศภายในงานนี้เด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก 

การประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “ธรรมราชินี”  รางวัลชนะเลิศ   เป็นผลงานของเด็กหญิงภัทรานนท์  สุวรรณมณี  ,  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เป็นผลงานของเด็กชายณัฐวัฒน์  มโนคำและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เป็นผลงานของเด็กหญิงจรรยาลักษณ์  ประจำชอบ

การประกวดวาดภาพพร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจของพระราชินีในรัชกาลที่ ๙”  รางวัลชนะเลิศ  เป็นผลงานของเด็กหญิงแพรวา  อุสาหะ   , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เป็นผลงานของเด็กหญิงสุภัสสรา  อาษาไชยและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เป็นผลงานของเด็กหญิงพิม  อุสาหะ

ในช่วงกลางวันทางศูนย์ศึกษาฯ ได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนมและไอศกรีมให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม

พระนันท์ธนัษฐ์  กิตติโสภโณ  เลขานุการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  จังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์มีคุณูปการต่อประเทศชาติของเราเป็นอย่างมาก  ในฐานะที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เป็นหน่วยงานในพระพุทธศาสนาที่มีวัตถุประสงค์โดยตรงในการเทิดทูนสถาบันหลักของไทยทั้งสามสถาบัน จึงมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เห็นความสำคัญของแม่ผู้ให้ชีวิตและแม่ของแผ่นดินด้วย

นายภูวสิษฎ์  สมคิด  นักเรียนธรรมศึกษาชั้นโท  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เปิดเผยว่า  ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  แม้ว่าผลงานของตนเองจะไม่ได้รับรางวัล  แต่ก็ดีใจกับเพื่อนๆ น้องๆ ทุกคน  เพราะนอกจากมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการแล้วยังมีการให้ข้อคิดได้รับฟังธรรมจากเจ้าอาวาสเกี่ยวกับพระคุณของแม่  ทำให้ตนเองได้คิดทบทวนสิ่งต่างๆ และเกิดแรงหนุนใจให้ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูต่อมารดาผู้เปรียบเสมือนเป็นพระของบ้านที่ควรให้ความรักและความเคารพ