ความรู้ » พิธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ “ดารารัศมี” ยุพราชวิทยาลัย

พิธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ “ดารารัศมี” ยุพราชวิทยาลัย

30 กันยายน 2019
747   0

เรื่องโดย ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ”ดารารัศมี” อาคารเอนกประสงค์ซึ่งมีเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พลเอกโกศล ประทุมชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และพระพรหมมงคล วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ “ดารารัศมี”โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มีแผนก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ คือ อาคารศูนย์วิทยบริการ ”ดารารัศมี” โดยใช้ชื่ออาคารตามพระนามในพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ประทานที่ดินสร้างคุ้มหลวงให้กับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยอาคารหลังนี้เป็นอาคารลำดับที่ 12 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้นแบบพิเศษ ประกอบไปด้วยห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานในปี 2564