บันเทิง » รายการ Wachirawit Singing Contest ครั้งที่ 4

รายการ Wachirawit Singing Contest ครั้งที่ 4

30 กันยายน 2019
770   0

เรื่องโดย ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้จัดการประกวดร้องเพลง รายการ Wachirawit Singing Contest ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและทักษะทางด้านดนตรีและศิลปะ โดยมีอาจารย์วรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับผลการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าประกวดเป็นจำนวนมากได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีได้อย่างตื่นตาตื่นใจ