ข่าว » โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี ประจำปีการศึกษา 2562

13 ธันวาคม 2019
1048   0

เรื่องโดย
นายพันธุ์เลิศ รักษาพันธุ์ ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนสันกำแพง
นางสาวอิสราภรณ์ วงค์ศิริวรากุล
คุณครูปณวรรต เล้าคำ

เมื่อวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสี
ประจำปีการศึกษา 2562

โดยวันที่ 4-6 พ.ย 62 เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี
และวันที่ 7 พ.ย.62 เป็นการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสู่อัตลักษณ์สถานศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม มีน้ำใจนักกีฬาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน

รวมถึงการฝึกประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันของนักเรียน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย