ข่าว » ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

13 ธันวาคม 2019
509   0

ข่าวและภาพประกอบโดย
นาย พันธุ์เลิศ รักษาพันธุ์
ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนสันกำแพง

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

เพื่อแสดงออกถึงระเบียบ วินัย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชาทหาร


พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงสมรรถภาพ ระเบียบ วินัยและได้มีโอกาสพบปะและรับฟังโอวาทจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชาทหารด้วยกัน รวมทั้งให้มีความสำนึกในภาระหน้าที่ของตน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า
“กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมและใช้กำลัง โดยการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นหนึ่งในกระบวนการเตรียมกำลังเพื่อเป็นทหาร

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพ พร้อมรับใช้ชาติบ้านเมือง เมื่อมีการเรียกพลเพื่อ ทำการฝึกในยามปกติ หรือการระดมพลในยามสงคราม

ดังนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของชาติทุกรูปแบบ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งปัญหาการเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

นักศึกษาวิชาทหาร นับว่าเป็นปัญญาชนที่มีการศึกษาที่ดี
เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ
และมีอุดมการณ์มีความเสียสละตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคม”

ด้าน พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า
“กองทัพบกกำหนดให้ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และ สวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในวันที่ ๘ ธันวาคมของทุกปี

เป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหาร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชา คณาจารย์

รวมทั้งได้แสดงออกถึงความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และการเสียสละส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในการที่จะธำรงค์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ การประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารในวันนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 กองพัน

โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ วุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสารภีพิทยาคม เป็นผู้บังคับกองผสม”