สุขภาพ » ผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อสุขภาพจิตของเยาวชน ทั้งแง่บวกและแง่ลบ

ผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อสุขภาพจิตของเยาวชน ทั้งแง่บวกและแง่ลบ

13 ธันวาคม 2019
2258   0

ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาพจากงานประชุมวิชาการ “จิตแพทย์สัญจรภาคเหนือ”
ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมโนโวเทลเชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ

ในแง่บวก

1.สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สามารถพูดคุยกับเพื่อน หรือญาติที่อยู่ห่างไกลได้
สะดวกขึ้น คุณครูบางท่านใช้ประสานกับกลุ่มผู้ปกครอง ทำให้สะดวกสบายขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่ปัญหา
การจราจรเพิ่มมากขึ้น

2.ช่วยให้เรามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทั่วโลก ทั้งในการค้นคว้าจากตำรา ตลอดจนมีการเปิดชั้นเรียนสอนออนไลน์

อย่างไรก็ตามผลกระทบแง่ลบก็มีตามมาด้วยเช่นกัน ได้แก่

1.การเสพติดสื่อออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญคือ

เล่นมากจนเกินไป เล่นไม่รู้จักเวลา เพลิน ติดลม บางคนเล่นจนไม่กิน ไม่นอน ไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่น เสีย
สัมพันธภาพกับคนรอบตัวหรือมีผลเสียต่อการเรียน
มีอาการเมื่อไม่ได้เล่น เช่น หงุดหงิด อาละวาด ทำลายข้าวของ เครียด ซึมเศร้า มีความต้องการที่จะเล่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม ได้

2 การสร้างความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าโดยอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง

3 การเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ใน โลกแห่งความจริง แต่ ให้ความสนใจกับโลกออนไลน์แทน ทำให้เด็กขาดโอกาสในการฝึกพัฒนาทักษะทางสังคม

4 การได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงเช่น การให้ข้อมูลที่ขาดหลักฐานทางวิชาการ

5 ผลเสียด้านสุขภาพ หากมีการใช้มากเกินไป

-อาการทางกายที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้ (Unexplained Somatic symptoms) เช่น ปวดหัว
ปวดท้อง ปวดเมื่อยตามตัว

– เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต

-เพิ่มโอกาสการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ (Venous Thromboembolism) คือ เมื่อนั่งเล่นนานๆ
ร่างกายไม่ได้มีการขยับเคลื่อนไหว การไหลเวียนของเลือดไม่ดี ทำให้มีลิ่มเลือดเกิดขึ้นที่ขาได้

– เพิ่มโอกาสการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ปอด (Pulmonary Thromboembolism) เมื่อ มีลิ่ม
เลือดออกที่ขา ลิ่มเลือดจะเดินทางจากขาไปยังปอดตามระบบหมุนเวียนโลหิต แล้วไป อุดตันที่ปอด ทำให้
เสียชีวิตได้

-โรคอ้วน เกิดจากการที่ไม่ได้ทำกิจกรรมที่มีทรเคลื่อนไหวอย่างอื่น บางคนเล่นเกมไป กินไปด้วย

6 มีงานศึกษาวิจัย พบว่าความรุนแรงจากสื่อจะส่งผลให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าว

7 มีผลให้สมาธิลดลง โดยเฉพาะการเล่นเกมส์

8 อาจมีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า วิตกกังวล และขาดความมั่นใจในตัวเอง

วัยรุ่นถ้าใช้เวลาไปกับโลกโซเชียลมากไป ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องซึมเศร้ามากขึ้น มีปัญหาเรื่องโรคความวิตกกังวลมากขึ้น และหลายๆ คนอาจมีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่อยู่บนโซเชียลมีเดีย หลังจากเปรียบเทียบแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือ ขาดความั่นใจในตัวเอง รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่ากว่าคนอื่นและเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตต่างๆ ตามมาหลัง จากการที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า มากๆ

9 cyber bully การกลั่นแกล้งกันในโลก cyber มีให้เห็นมากขึ้น ในต่างประเทศจะถึงขั้นมีข่าวการฆ่า
ตัวตาย หรือทำร้ายกันจากปัญหานี้