ความรู้ » ประชุมระดมความคิดเห็น “ผสานสร้างพลังสื่อสร้างสรรค์” ประเด็น : การเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

ประชุมระดมความคิดเห็น “ผสานสร้างพลังสื่อสร้างสรรค์” ประเด็น : การเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

13 ธันวาคม 2019
462   0

ตัวแทนของ Child’s Thainews และ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
นาย ธนชัย เทศะแพทย์ มีโอกาสเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “ผสานสร้างพลังสื่อสร้างสรรค์”

ประเด็น : การเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม PV 107 อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพลังเครือข่ายเรียนรู้เท่าทันสื่อ เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

ภายในงาน ผศ.ศุภชัย เดชพงษ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา เป็นประธานในการระดมความคิดเห็น

ตัวแทนกลุ่มสื่อมวลชนเข้าร่วมระดมความคิดเห็น ในครั้งนี้ได้แก่
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์, หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ, หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ , สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคเหนือ, สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยพายัพ, สถานีวิทยุกระจายเสียง สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การระดมความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อหา “แนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน กรณีการเสนอข่าวทางสื่อ”

ทางผู้จัดงานนำเสนอและรายงานสถานการณ์ปัจจุบันในการเสนอข่าวเด็กและเยาวชนทางสื่อต่างๆ พร้อมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิทธิเด็กและเยาวชน

ในวงสนทนาร่วมกันกำหนดแนวทางและสร้างความตระหนักร่วมกันในการนำเสนอข่าวทางสื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่างๆ

เป็นข้อมูลให้ทางผู้จัดงานรวบรวมและเรียบเรียงให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Credit ภาพจาก เฟสบุ๊ค คุณ phongphan jongyotying